Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

-Đội ngũ giáo viên rất giỏi và tận tâm -Có lộ trình học rõ ràng -Môi trường học rất tốt, hay tổ chức event và có hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Web trung tâm không ổn định để tiện cho việc book lịch học. -Lớp học cần mở nhiều hơn để sĩ số lớp ít hơn, dễ tiếp thu bài -Event nên tổ chức dựa theo level -Nên có các tour du lịch xa để học viên trau dồi

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là trung tâm tôi cảm thấy tốt nhất trong 6 trung tâm tôi từng học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn