Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

-Giáo viên rất connect với học sinh, sau giờ học thầy cô còn hay nói chuyện tiếng Anh với học viên để trau dồi và cải thiện kỹ năng nói. -Thời khóa biểu tự do, bạn tự chọn, nếu hôm sau bạn bận có thể gọi điện thoại trực tiếp cho nhân viên xin đổi lịch học. -Nếu công việc hay học tập bạn trong thời gian quá bận rộn bạn có thể trao đổi với trung tâm xin bảo lưu

Điểm cần cải thiện

Tài liệu học phát âm của trung tâm hơi nhiều lý thuyết

Trải nghiệm và lời khuyên

-Nói tiếng Anh mạnh dạn hơn với người nước ngoài. Phải cố gắng nghe nói nhiều hơn để bắt nhịp với mọi người. -Có các lớp về nhiều bài học kỹ năng khác nhau giúp bạn cải thiện kỹ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn