Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

-Giờ học linh hoạt, có thể tự chọn giờ học phù hợp với bản thân -Lớp học đẹp, trang thiết bị đầy đủ -Giáo viên hướng dẫn tận tình, sửa lỗi ngay khi học viên mắc phải

Điểm cần cải thiện

-Giáo trình đơn giản có khi không dùng tới trên lớp -Lớp học trình độ học viên không đều

Trải nghiệm và lời khuyên

-Khá tốt bản thân thấy tự tin hơn khi nói chuyện bằng tiếng Anh, không còn ngại như trước -Nên học thử nhiều giáo viên để tìm được giáo viên có cách dạy phù hợp với bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn