Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

-Giáo viên thân thiện, linh động trong việc chọn lớp -Tạo nhiều điều kiện cho học viên học tập -Không gian sáng tạo, đem đến sự thoải mái cho học viên.

Điểm cần cải thiện

Hệ thống đăng ký lịch học hay bị lỗi

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rồi sẽ giỏi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn