Chất Lượng Tốt, Giá Phù Hợp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Nguyễn Hữu Linh
Nguyễn Hữu Linh

Chất Lượng Tốt, Giá Phù Hợp

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giảng viên tận tình.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tạo môi trường học tật tốt, đội ngủ giáo viên và nhân viên tư vấn nhiệt tình. Lớp học ít và có xếp theo trình độ phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn