Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

-Môi trường học tập đa dạng -Giáo viên rất thân thiện, vui vẻ, giúp đỡ học viên rất nhiều -Lịch học linh hoạt thuận tiện cho người bận rộn

Điểm cần cải thiện

-Không gian rộng hơn, nhiều môi trường học hơn nữa -Nhiều người nước ngoài hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

-Học rất vui và hứng thú -Không phải cách học rập khuôn mà là đưa tình huống để xử lý bằng tiếng Anh, giúp cho khả năng xử lý tình huống trong đời sống linh hoạt hơn -Có những event cuối tuần và những hoạt động ngoại khóa rất vui và bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn