Chỗ Học Tuyệt Vời - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chỗ Học Tuyệt Vời

Khoa Thế
Khoa Thế

Ưu điểm

Giọng giáo viên rất hay, dạy có tâm, học rất cảm xúc.

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Chỗ học tuyệt vời. Giọng giáo viên rất hay, dạy có tâm, học rất cảm xúc. Không gian cảm giác lạ lạ mới mẻ nhưng lại thân thiện. Lịch học có thể thay đổi tuỳ ý nếu như bận việc đột xuất. Chỉ có điều 1 trung tâm thôi nên hơi xa nhà mình, đi xe máy gần 1h nhưng cũng ráng đi, vì sự nghiệp học hành.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.