Chương Trình Học Của Talkfirst Độc Đáo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Trương Phong
Trương Phong

Chương Trình Học Của Talkfirst Độc Đáo

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập tốt, số lượng học viên ít đảm bảo quan tâm hết được các học viên, quan tâm học viên kĩ lưỡng.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập tốt, số lượng học viên ít đảm bảo quan tâm hết được các học viên, quan tâm học viên kĩ lưỡng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn