Chương Trình Học Phong Phú - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chương Trình Học Phong Phú

Tài Tấn
Tài Tấn

Ưu điểm

Thời gian học linh hoạt
Các lớp học đa dạng
Chương trình học phong phú

Điểm cần cải thiện

Mở thêm ở địa điểm khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Thú vị, tạo phản xạ
Hào hứng, tạo cảm giác muốn học
Thích thú khi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.