Chuyên Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Lê Văn Minh
Lê Văn Minh

Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

Học rất nhanh lên vì thầy cô dạy khá dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Chưa nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy ở đây tôi được học hỏi nhiều phương thức học tiếng anh từ bạn bè từ thầy cô. Tôi thấy nơi đây rất phù hợp với tôi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn