Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

-Cơ sở vật chất hiện đại, lớp học đẹp, tâm lý thoải mái khi đi học -Thầy cô nhiệt tình phát âm chuẩn, dạy học thoải mái, không mang cảm giác nặng nề cho học viên khi đi học. -Lịch học linh động, tự sắp xếp. Có thể chọn giáo viên, chủ đề học

Điểm cần cải thiện

-Bố trí nhiều lớp học và thời gian hơn -Cải thiện phần mềm đăng ký lớp học. Học viên gặp khó khăn khi đăng ký hàng tuần. -Hỗ trợ học viên bị miss lịch học hoặc chưa đăng ký kịp lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

-Vốn là người tự ti với tiếng Anh, mất phản xạ khi nói.nhưng học ở đây đã dần cải thiện, tự tin hơn khi giao tiếp -Có cảm hứng học Anh hơn. Không còn cảm thấy nặng nề khi tới lớp học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn