Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Hoàng Huân
Hoàng Huân

Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy.

Ưu điểm

TF mang một năng lượng cực kì tích cực và tạo động lực cho mọi người rất nhiều, thích cách TF dẫn dắt lớp, truyền đạt kiến thức, rất tự nhiên linh hoạt. Những event cực thú vị và có ích rất nhiều cho từng mục đích của mỗi khoá.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi học đầy đủ và đúng giờ để không bỏ lỡ kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn