Friendly Environment - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Friendly Environment

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Open space.
   - Flexible class.
   - Friendly environment.

   Điểm cần cải thiện

   Boring topic.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Teachers already help students improve English skills. This an environment English for everyone can communicate each other.
   - I need to improve four skills which are speaking, reading, listening and writing

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.