Giáo Viên Giỏi, Chương Trình Chất Lượng, Học Phí Rẻ So Với Mặt Bằng - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Giỏi, Chương Trình Chất Lượng, Học Phí Rẻ So Với Mặt Bằng

Phúc Tăng
Phúc Tăng

Ưu điểm

Giáo viên đều rất giỏi và tâm huyết. Được tư vấn lộ trình kỹ lưỡng logic. Kiến thức dễ tiếp thu, chỉ có writing hơi khó. Chữa bài kỹ trên lớp và bài về nhà. Có hỗ trợ thêm các hoạt động học speaking miễn phí. W-S Kiến thức hàn lâm, chuyên sâu. R-L: hay dạy mẹo và học cả phương pháp đọc sâu nữa. Cả 2 cách đều hay

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng tốt, học phí rẻ so với giá trị bạn nhận được, đáng để theo học. Bạn phải chăm chỉ mới đạt được kết quả cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.