Giáo Viên Rất Xịn Xò - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Rất Xịn Xò

Trí Quang
Trí Quang

Ưu điểm

Giáo viên thì rất xịn xò, thân thiện với học viên và luôn luôn giúp đỡ học viên khi họ cần. Vè thời gian học thì rất linh hoạt và hỗ trợ thêm nhiều khóa học bổ trợ cho học viên. Chỉ nói đến khóa học ielts thì ngoài 3 buổi học chính ( với giờ học cố định) học viên còn có thêm 4 khóa học bổ trợ cho 4 skills ( với giờ linh hoạt cho học viên).

Điểm cần cải thiện

Không có .

Trải nghiệm và lời khuyên

Nói chung, Anh ngữ Talkfirst rất xứng đáng để cho những ai đang cần cải thiện tiếng anh nói chung và ielts nói riêng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.