Giáo Viên Tận Tâm - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Tận Tâm

Chi Thục
Chi Thục

Ưu điểm

- Giáo viên tận tâm, dạy chi tiết.
- Học viên không hiểu có thể hỏi lại.
- Tổ chức trò chơi để hiểu bài hơn, mọi người tự tin hơn trong giao tiếp.
- Rất nhiều các lớp EXTRA ACTIVITIES, chỉnh sửa phát âm, tăng khả năng nghe nói.

Điểm cần cải thiện

Không có .

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học tại đây quen nhiều bạn mới, tăng khả năng giao tiếp, tự tin hơn.
- Học viên mới nên tự tin hơn khi học ngoại ngữ, nói tiếng Anh nhiều để tăng vốn từ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.