Học Rất Vui Và Đầy Năng Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Trung Kiên
Trung Kiên

Học Rất Vui Và Đầy Năng Lượng

Ưu điểm

Em rất thích môi trường học, từ các chị lễ tân đến giáo viên đều thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không thấy gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Em mới học một tháng thôi nhưng chắc chắn chắn em sẽ gắn bó lâu dài đó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn