I Learn A Lot From Here - Not Only English - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   I Learn A Lot From Here - Not Only English

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Open area, flexible time.
   - Lovely teacher/protocal.
   - I learn a lot from here - not only English.

   Điểm cần cải thiện

   - Wifi connection.
   - Don't have outdoor activities.
   - Don't have enough native speaker, at the end of the course English staff don't take care off you well.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - People learn here really lovely, you should make friends here.
   - My speaking skill improve a lot but writing skill don't.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.