Khá Hài Lòng - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TalkFirst | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Khá Hài Lòng

Trang Phương
Trang Phương

Ưu điểm

Giáo viên quan tâm đến học viên, lớp học vui học hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc mất gốc, thì nên học tại đây, hiệu quả khá tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.