Khóa Học Tốt Nhất Mình Từng Tham Gia | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Trần Trang
Trần Trang

Khóa Học Tốt Nhất Mình Từng Tham Gia

Ưu điểm

Môi trường thì lung linh đẹp khỏi bàn cãi, các thầy cô và các bạn staff luôn nhiệt tình hỗ trợ.

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện điều gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường thì lung linh đẹp khỏi bàn cãi, các thầy cô và các bạn staff luôn nhiệt tình hỗ trợ. Highly recommend cho bạn nào đang tìm khóa học giao tiếp ở SG nha.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn