Luyện Thi Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang

Luyện Thi Tốt

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ học viên. Các hoạt động trong quá trình giảng dạy giúp học sinh nâng cao các kỹ năng mềm

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh hơi lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân mình thấy trung tâm này dạy rất ổn. Về mặt bằng chung, đội ngũ giáo viên thì rất nhiệt tình, luôn lắng nghe quan điểm của học viên. Môi trường học tập có nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao bốn kỹ năng mềm đồng thời có những kỹ năng mềm khác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn