Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

-Giờ học linh động -Có nhiều buổi học để lựa chọn -Môi trường học thoải mái, giao tiếp bằng tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

-Học phí hơi cao -Nên mở rộng thêm trung tâm để học viên có nhiều địa điểm để lựa chọn hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

-Học tại Talk First rất vui, bạn có thể tự tin nói tiếng Anh với bạn bè/ giáo viên. Giáo viên sẽ chỉnh sửa từng lỗi sai của bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn