Môi Trường Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Công Hoàng
Công Hoàng

Môi Trường Học Tốt

Ưu điểm

TalkFirst thực sự là môi trường học tốt

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh hơi lạnh với mình

Trải nghiệm và lời khuyên

TalkFirst thực sự là môi trường học tốt. Mình rất nghi ngại lúc đầu học vì đã học nhiều nơi, bí quá mới tìm đến đây & mình đã không thất vọng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn