Môi Trường Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Mai Thị Hường
Mai Thị Hường

Môi Trường Học Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt các nhân viên tư vấn cũng như đội ngũ giáo viên rất năng động và được học trực tiếp với người nước ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn