Thích Môi Trường Học Tập Ở Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Nguyễn  Phương Anh
Nguyễn Phương Anh

Thích Môi Trường Học Tập Ở Đây

Ưu điểm

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giáo viên rất tâm lý và hài hước.

Điểm cần cải thiện

không thấy điều nào cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm anh ngữ phù hợp cho những người đi làm như tôi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giáo viên rất tâm lý và hài hước.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn