Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Mai Thảo Trang
Mai Thảo Trang

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Ưu điểm

Thầy dạy rất có tâm, dạy hay, vui tính mà còn quan tâm học viên.

Điểm cần cải thiện

Mình không thích phải thi để lên lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy dạy rất có tâm, dạy hay, vui tính mà còn quan tâm học viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn