Trên Cả Tuyệt Vời! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Minh Hảo
Minh Hảo

Trên Cả Tuyệt Vời!

Ưu điểm

- Học không nhàm chán vì các hoạt động, trò chơi được ghép vào chương trình học - Đánh vào việc giao tiếp, phát âm là cái quan trọng trong việc học Anh văn thay vì ngồi học ngữ pháp như còn trên ghế nhà trường

Điểm cần cải thiện

App còn chậm quá

Trải nghiệm và lời khuyên

- Chỗ học tuyệt vời, làm quen được thêm nhiều bạn mới - Chất lượng giảng dạy, học tập tốt, giáo viên luôn quan tâm, theo dõi quá trình học của học viên - Chỗ lí tưởng cho các bạn không thích học thụ động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn