Trung Tâm Tốt Và Uy Tín | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Lê Phi
Lê Phi

Trung Tâm Tốt Và Uy Tín

Ưu điểm

Phương pháp dạy học sáng tạo và nội đúng bài học hay.

Điểm cần cải thiện

wifi hơi yếu nhiều lúc mất kết nối

Trải nghiệm và lời khuyên

Nâng cao kĩ năng nói, thêm kinh nghiệm giao tiếp..

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn