Anh Chị Giảng Dạy - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TATA English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Anh Chị Giảng Dạy

Tuyet Pham
Tuyet Pham

Ưu điểm

Hướng dẫn dạy học nhiệt tình, nhiệt huyết, hết lòng với học viên, luôn quan tâm nhắc nhở để học viên cải thiện bản thân tốt hơn...

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm quạt cho phòng thoángmát hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viên mới nỗ lực lắng nghe trong học tập, học thêm các kỹ năng mềm mà tata english chia sẻ thêm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.