Cách Giảng Dạy Của Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huy Nguyễn
Huy Nguyễn

Cách Giảng Dạy Của Trung Tâm

Ưu điểm

Trung tâm có chất lượng dạy rất tốt cách giảng dạy va chi phí học tập cũng rất phù hợp chất lượng của từng buổi học cũng rất cao

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Với phương pháp dạy và học thì đây là nơi rất phù hợp cho các bạn muốn cải thiện trình độ tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn