Cách Giảng Dạy Tốt. Tạo Niềm Vui Khi Giảng Dạy. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thu Hà Phạm
Thu Hà Phạm

Cách Giảng Dạy Tốt. Tạo Niềm Vui Khi Giảng Dạy.

Ưu điểm

Tạo không khí học vui vẻ không chán nản

Điểm cần cải thiện

Em muốn trong phòng học có nhiều gió hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử một lần để biết thêm cách giảng dạy ở tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn