Cảm Nhận Của Em Về Thời Gian Học Ở Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nhận Của Em Về Thời Gian Học Ở Tata

Ưu điểm

Các anh chị giảng viên rất thận thiện và quan tâm đến học viên. Cách giảng dạy dễ hiểu ,khiến bản thân tiến bộ nhanh.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi cảm thấy thiếu kĩ năng ,thiếu khả năng giao tiếp về tiếng anh thì mọi người hãy đến tata english

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn