Cảm Nhận Đánh Giá Của Bản Thân Em | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dũng Đình
Dũng Đình

Cảm Nhận Đánh Giá Của Bản Thân Em

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng tuyệt vời , thân thiện và tốt bụng !!

Điểm cần cải thiện

Hãy mở rộng trung tâm đến toàn quốc để mọi ng có thể cải thiện học tiếng anh hiểu quả ạ !

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn hãy mau mau , nhanh chóng đến trung tâm học ngay để cải thiện tiếng anh của bạn thân và làm qen nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn