Cảm Nhận Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Vũ Thị Hải Yến
Vũ Thị Hải Yến

Cảm Nhận Tata

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, giảng viên quan tâm, đội ngũ trợ giảng nhiệt tình, học phí tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Được dạy phát âm rất bài bản, là nền tảng ban đầu cần có trong việc hoc tiếng anh. Được truyền động lực học tập, có hệ thống bài tập trên web.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn