Cảm Nhận Về Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Phương Phạm
Phương Phạm

Cảm Nhận Về Giáo Viên

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình,quan tâm học viên,giảng bài giúp dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Có thể có nhiều sáng tạo hơn để giúp các học viên có thể dễ dàng học tiếng anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Tiếng anh của tôi đã tiến bộ,cải thiện hơn trước rất nhiều.học ở TATa bản thân có kỉ luật học tập hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn