Cảm Nhận Về Môi Trường Văn Hóa , Về Giảng Viên Và Cơ Sở Vật Chất ............ - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TATA English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Cảm Nhận Về Môi Trường Văn Hóa , Về Giảng Viên Và Cơ Sở Vật Chất ............

Hùng Phi
Hùng Phi

Ưu điểm

Văn hóa độc đáo
Anh chị trợ giảng nhiệt tình thân thiện

Điểm cần cải thiện

Cần mời thêm nhiều giảng viên nước ngoài để học viên có thể học tập 1 cách tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học để có thể thêm nhiều kiến thức không chỉ về tiếng anh mà còn về giao tiếp trong cuộc sống và các kĩ năng trong học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.