Cảm Nhận Về Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nhận Về Tata

Ưu điểm

Anh chị ở Tata vô cùng với quan tâm học viên, các ac không chỉ dạy tiếng anh còn dạy các kĩ năng để bản thân tốt hơn.

Điểm cần cải thiện

Chăm cho các em đi ăn liên hoan . Hihii

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia tất cả các khoá học của Tata nếu các e có đủ thời gian

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn