Cảm Nhận Về Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thúy Bùi
Thúy Bùi

Cảm Nhận Về Tata

Ưu điểm

Môi trường năng động, học tốt, giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Sắp xếp nhiều ca học hợp lí hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có những tuần lễ cho học viên phát triển và năng động hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn