Cảm Nhận Về Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Anh Duc
Anh Duc

Cảm Nhận Về Tata

Ưu điểm

Quan tâm và yêu thương học viên, phương pháp học tốt

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều hoạt động giao lưu giữa các cơ sở hoặc hoạt động xã hội

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tin tưởng và đồng hành cùng TaTa. Bạn sẽ học được rất nhiều thứ không chỉ là tiếng anh mà còn các kĩ năng thực tế trong giao tiếp hay kĩ năng của bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn