Cảm Ơn Tataenglish | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Mai Ngọc
Mai Ngọc

Cảm Ơn Tataenglish

Ưu điểm

Giúp học viên có cải thiện tiếng anh trong giao tiếp
Có những bài học thú vị

Những thói quen tốt trong cuộc sống
Có đc sự tự tin,nâng cao khả năng giao tiếp

Điểm cần cải thiện

Lớp HK nhiều lúc đông bn quá

Trải nghiệm và lời khuyên

Phá vỡ rào cản tiếng anh
Tự tin hơn rất rất nhiều
Có nhiều thói quen tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn