Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Giang Hoàng
Giang Hoàng

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Các anh chị dạy nhiệt huyết, dễ để tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Tạo nhiều hoạt động hơn nữa để học viên tham gia để có thể trở nên năng động hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân đã trải qua level 1 ở trung tâm và khả năng phát âm mỗi ngày càng tốt hơn và tham gia các hoạt động của trung tâm cảm thấy các hoạt động rất vui và bổ ích và mong các bạn học viên khoá sau cố gắng hoic tập và thật kiên trì

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn