Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

Rất tốt anh chị vui vẻ hoà đồng, phương pháp dạy rất hiệu quả!

Điểm cần cải thiện

Em chưa nghĩ ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên tham gia khoá học vì khoá học giúp chúng học tốt tiếng anh hơn, ngoài ra trung tâm còn dạy rất nhiều kĩ năng phát triển bản thân!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn