Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

đầy đủ bàn ghế tốt, máy chiếu, loa

Điểm cần cải thiện

cần có thêm điều hòa, mở rộng không gian lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

cải thiện tiếng anh, còn có tuần lễ kim cương phát triển rèn luyện bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn