Có Tiến Bộ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Mai Hương Quách
Mai Hương Quách

Có Tiến Bộ

Ưu điểm

Được học trong môi trường năng động, giáo viên quan tâm. Ngoài ra còn được học thêm nhiều kiến thức khác bổ ích.

Điểm cần cải thiện

Lớp sinh hoạt nên ít người hơn vì hơi ồn

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo trình chi tiết và dễ hiểu, dễ học. Bạn nào mới lên đại học muốn xây nền tiếng anh vững nên tham khảo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn