Cực Kỳ Okieeee | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cực Kỳ Okieeee

Ưu điểm

Tận tâm nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Các anh chị gọi điện nhắc nhở rất nhiều kể cả lúc em đi vệ sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào đi các em, tự trải nghiệm nó mới khôn ra được. Cố lên các em

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn