Đánh Giá Của Học Viên Về Chung Tâm Tata English - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TATA English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Của Học Viên Về Chung Tâm Tata English

Đuc Tai Nguyen
Đuc Tai Nguyen

Ưu điểm

Nhiệt tình năng động quan tâm học viên

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tại đây hk phí hợp lí,giảng dậy nhiệt tình.
Đây là những lời nói của người từng trải

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.