Đánh Giá Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nguyên Bình
Nguyên Bình

Đánh Giá Giáo Viên

Ưu điểm

Giáo viên hoà đồng, vui vẻ và dễ mến . Mọi người xung quanh đều dễ làm quen và tiếp xúc

Điểm cần cải thiện

mọi mặt đều tốt và em không có góp í gì về điểm cần cải thiện ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

được học , tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, kiến thức chưa biết và làm quen được nhiều với bạn mới . Và nên trải nghiệm vì môi trường học tập ở đây cực chuyên nghiệp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn