Đánh Giá Khoá Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hoàng Vũ
Hoàng Vũ

Đánh Giá Khoá Học

Ưu điểm

Quan tâm học viên, cung cấp kiến thức bài bản,

Điểm cần cải thiện

Bài tập Online cần thêm nhiều từ vựng mới, tránh bớt lặp lại từ cũ và dễ nhiều lần

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt, nói chung là những ai mất gốc thì nên bắt đầu từ đây, cải thiện khả năng giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn