Đánh Giá Khoá Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trang Thu
Trang Thu

Đánh Giá Khoá Học

Ưu điểm

Môi trường tốt, thoải mái

Điểm cần cải thiện

Cải thiện thêm về các mối quan hệ, về tài liệu

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, học được nhiều điều bổ ích, trợ giảng nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn