Đánh Giá Khoá Học Và Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khoá Học Và Trung Tâm

Ưu điểm

Học viên đông. Quan tâm học viên. Mọi người hoà đồng thân thiện gần gũi. Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Từ vựng của học viên . Và một số vấn đề khác như mạng wifi

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá thú vị. Tự tin lên tiếng anh nằm trong tầm tay chúng ta

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn